Welkom by Rietvlei Akademie - Rielvalleirand
Veertien jaar gelede het ons 'n droom gehad om kinders se lewens aan te raak en te verander. Met slegs 2 leerders en een personeelid het ons in 'n dubbelmotorhuis begin met minimum toerusting tot ons beskikking.

Huidiglik is daar tussen 100 en 130 leerders op die Rietvalleirand Kampus. Verskeie oud leerlinge kontak ons op 'n gereelde basis om slegs hulle dankbaarheid aan Rietvlei Akademie oor te dra. Ons bied nie net 'n veilige leeromgewing aan elke leerling nie, maar elke leerder kry die geleentheid om te groei en sukses te ervaar volgens sy eie vermoë.

Ons is 'n volwaardige skool wat 'n kind op alle gebiede lei in die vorming van sy menswees. U kan u grootste bate aan ons toevertrou met 'n geruste hart.
"U KAN U GROOTSTE BATE AAN ONS TOEVERTROU MET 'N GERUSTE HART."
Rietvlei Akademie Privaatskool
Plot 58/1 Jochemstraat Waterkloof L/H
E-Pos: admin@rietvlei-akademie.co.za
Operasioneel:  Carinda Habig            - 060 341 7490
Administrasie: Sonja Cossadianos      - 082 899 4033
Finansies:        Demetri Cossadianos   - 083 661 8466
Ontwerp:
Rietvalleirand