Sport

Dit is baie belangrik dat elke kind sal deelneem aan buitemuurse program on sodoende as holistiese leerder te ontwikkel. Ons bied verskeie sportsoorte binne die skool aan en gee ook leerders die geleentheid om addisionele sportsoorte te beoefen wat nie direk by die skool aangebied word nie.

Ons bied die volgense sportsoorte aan:

• Hokkie
• Skaak
" 'N GESONDE VLEES HUISVES 'N GESONDE GEES"
Rietvlei Akademie Privaatskool
Plot 58/1 Jochemstraat Waterkloof L/H
E-Pos: admin@rietvlei-akademie.co.za
Operasioneel:  Carinda Habig            - 060 341 7490
Administrasie: Sonja Cossadianos      - 082 899 4033
Finansies:        Demetri Cossadianos   - 083 661 8466
Ontwerp:
Rietvalleirand