Sport

Ons glo in die totale ontwikkeing van die kind, daarom is dit belangrik dat elke kind ook aan sekere fisiese aktiwiteite moet deelneem. Hier leer hulle ook ander sosiale vaardighede en hoe om saam met sy portuurgroep goed te doen.

Ons bied die volgende aktiwiteite by die skool aan:
• Hokkie
"DEUR FISIESE AKTIWITEITE LEER KINDERS OOK SOSIALE VAARDIGHEDE AAN."
Rietvlei Akademie Privaatskool
Plot 58/1 Jochemstraat Waterkloof L/H
E-Pos: admin@rietvlei-akademie.co.za
Operasioneel:  Carinda Habig            - 060 341 7490
Administrasie: Sonja Cossadianos      - 082 899 4033
Finansies:        Demetri Cossadianos   - 083 661 8466
Ontwerp:
Lyttelton