Akademie

Rietvlei Akademie is geregistreer by die Gauteng Depertement van Onderwys. Dit is vir ons baie belangrik dat elke kind sukses sal beleef in sy akademiese loobaan by ons skool. Die feit dat ons klein klasgroepe van tussen 10 en 15 leerders het verseker ons individual aandag. Goed gewalifiseerde en toegewyde personeel verseker dat elke kind vorder volgens sy vermoe en portuurgroep.

Elke kind word in totaliteit ontwikkel en daar word baie aandag aan praktiese opdragte gegee, wat altyd met pret gepaart gaan. Die grootste geskenk wat 'n ouer aan 'n kind kan gee is 'n gelukkige kinderlewe... Waarom dan nie u kind aan ons toevertrou nie?
"INDIVIDUELE AANDAG VERSEKER DAT ELKE KIND VOLGENS SY VERMOE VORDER EN SUKSES ERVAAR."
Rietvlei Akademie Privaatskool
Plot 58/1 Jochemstraat Waterkloof L/H
E-Pos: admin@rietvlei-akademie.co.za
Operasioneel:  Carinda Habig            - 060 341 7490
Administrasie: Sonja Cossadianos      - 082 899 4033
Finansies:        Demetri Cossadianos   - 083 661 8466
Ontwerp:
Rietvalleirand
Geregistreer by...